Villkor

Innan du beställer varor via vår hemsida bör du läsa våra användarvillkor. Genom att använda vår hemsida, visar du att du godkänner våra användarvillkor och våra villkor för leverans och att du samtycker att följa dem. om du inte accepterar våra användarvillkor, var vänlig att inte använda vår hemsida.

Innan du gör en beställning, om du har några frågor var vänlig kontakta vår kundtjänst via e-post (info@dobell.se) mellan 9.00 och 17.00.


  1. Avtalet mellan oss

   Global Tailor Limited tar emot betalningen av hela summan av de varor som du beställer innan beställningen kan accepteras. När betalningen har mottagits av oss kommer vi bekräfta att din order har accepteras genom att skicka ett e-postmeddelande till dig på den e-postadress du anger i din beställnings formulär. Vårt godkännande av din beställning innebär att ett juridiskt avtal mellan oss.

  1. Om du vill avbryta ditt avtal

   Du kan avbryta ditt avtal med oss för de varor du beställer när som helst fram till slutet av den sjunde arbetsdagen från den dagen då du beställde dina varor. Du behöver inte ge oss någon anledning eller betala en straffavgift.

   Om du vill avbryta ditt kontrakt måste du meddela oss skriftligen.
   Om du har fått varan innan du har avbrutit ditt kontrakt måste du skicka tillbaka varan till vår kontaktadress på egen bekostnad och risk. Om du avbryter ditt kontrakt men vi har redan skickat varorna får du inte packa upp varorna när du tar emot dem och du måste skicka tillbaka varorna till oss på vår kontaktadress på egen bekostnad och risk så snart så möjligt.
   När du har meddelat oss att du säger upp ditt avtal, debiteras något belopp av oss på ditt kredit eller betalkort kommer det att komma åter in på ditt konto så snart så möjligt och under alla omständigheter inom 30 dagar efter din beställning under förutsättning att varorna i fråga har skickats tillbaka av dig i det skick som de var när de levererades. Om du inte skickar tillbaka varorna eller om du inte har betalat kostnaderna för leveransen har vi rätt att dra av de direkta kostnaderna på det som kommer återbetalas till dig.
   Se vår Utbyte och returpolicy

  1. Om vi avbryter avtalet

   Vi förbehåller oss rätten att avbryta avtalet mellan oss om:
   1. Vi inte har tillräckligt med på lagret för att kunna leverera de varor du har beställt.
   2. Vi levererar inte till ditt område
   3. En eller flera av de varor du beställt har ett felaktigt pris på grund av ett skrivfel, grafiskt fel eller ett fel i prissättningen av oss eller från våra leverantörer, eller
   4. det finns en eller flera väsentliga fel i beskrivningen av de varor som beställt.
   Om vi avbryter ditt avtal kommer vi att meddela dig via e-post och kommer att återge den summan som har dragits av ditt kredit eller betalkort så snart så möjligt, inom 30 dagar efter din beställning. Vi kommer inte vara skyldiga att erbjuda någon ytterligare kompensation.
 1. Prissattning
 Eventuella rabatter och erbjudande (inklusive paketpriser) kan inte anvandas tillsammans med andra rabatter, om inte annat anges, och ar inte tillampade pa vissa modeller, stilar eller varumarken. 
 1. Leverans av varor till dig

  Vi kommer att leverera de varor som du har beställts av dig till den adress du ger oss när du gör din beställning.

  Leverans kommer att ske så snart så möjligt efter din beställning accepteras och kommer att levereras inom 30 dagar efter din beställning.

  Dobell kan bara åta sig att skicka om paket som skickas med oregistrerad post 7 dagar efter sista dagen då paketet skulle varit framme.  Du kommer att äga de varor du har beställt när de har levererats till dig. När varorna har levererats till dig kommer de att hållas på egen risk och vi ansvarar inte för förlust eller förstörelse.
  1. Ansvarl

   Om varorna vi levererar inte är vad du har beställt, är skadade, defekta eller är av en felaktig kvantitet, vi har inget ansvar gentemot dig om du inte meddelar oss skriftligen på vår kontaktadress om problemet inom 10 arbetsdagar från det att du har mottagit leveransen.

   Om du inte har fått de varor som du har beställt inom 30 dagar, vi har inget ansvar gentemot dig om du inte meddelar oss skriftligen på vår kontaktadress om problemet inom 40 dagar från den dag då du beställt varorna.
   Om du meddelar ett problem till oss under detta förhållande kommer vår enda skyldighet vara:
   1. att rätta till eventuella brist eller utebliven leverans
   2. att byta ut eller reparera eventuella varor som är skadade eller defekta, eller
   3. att återbetala dig det belopp du betalat för varorna i fråga på det sätt vi väljer
   Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för någon indirekt eller följdskador, skada eller utgifter oavsett orsaken till förlusten av eventuella problem kan du anmäla till oss under detta villkor, och vi har inget ansvar att betala några pengar till dig som kompensation annat än att återbetala dig det belopp du betalat för varorna i fråga enligt punkt 6.2.3 ovan.

   Du måste observera och följa alla gällande lagar och bestämmelser, inklusive att få alla nödvändiga tullar, import eller andra tillstånd för att köpa varor från vår hemsida. Import eller export av vissa av våra varor till dig kan vara förbjudet enligt vissa nationella lagar. Vi ger inga garantier och tar inget ansvar för export eller import av de varor du köper.

   Trots det föregående, är ingenting i dessa villkor av avsedda att begränsa de rättigheter som du kan ha som konsument enligt lokal lagstiftning eller andra rättliga rättigheter som inte får ske eller på något sätt att utesluta eller begränsa vårt ansvar gentemot dig för eventuella personskador som orsakats av vår försumlighet.

  1. Meddelanden

   Såvida inget annat uttryckligen anges i dessa villkor, måste alla meddelanden från dig till oss vara skriftliga och skickas till vår kontaktadress och alla meddelanden från oss till dig kommer att visas på vår hemsida då och då.

  1. Händelser utanför vår kontroll

   Vi har inget ansvar gentemot dig för eventuella misslyckanden med att leverera varor du beställt eller någon försening eller för någon skada eller defekt på varorna som har levererats som har orsakats av någon händelse eller omständighet utanför vår kontroll inklusive, utan begränsning strejker, arbetskonflikter, tillträde till nätet, översvämning, brand, explosion eller olycka.

  1. Ogiltighet

   Om någon del av dessa villkor är omöjliga att verkställa (inklusive någon bestämmelse där vi utesluter vårt ansvar gentemot dig) kommer genomförbarheten av någon annan del av dessa villkor inte påverkas.

  1. Integritet

   För information om hur vi behandlar och använder dina personuppgifter, se länken - sekretesspolicy. Du har läst och godkännt integritetspolicyn .


  1. Tredje parts rättigheter

   Med undantag för våra dotterbolag, chefer, anställda eller representanter, en person som inte är del i detta avtal enligt brittiska Contracts (Rights of third parties) Act 1999 att verkställa något villkor i detta avtal, men detta påverkar inte någon rättighet eller rättsliga åtgärder av en tredje part som fins eller är tillgänglig bortsett från denna lag.

 1. Gällande lag

  Avtalet mellan oss skall regleras och tolkas enligt engelsk lag och engelsk domstol skall vara behörig att lösa eventuella tvister mellan oss.

 

 1. Rabatt

  Rabatter gäller inte visst utbud, stilar eller märken inkluderat Avail London och linne sortiment, och vi förbehåller oss rätten att erbjudandet kan ändras.