Sekretess-policy

Global Tailor Limited förstår att integritet är viktigt för våra kunder och att du bryr dig om hur dina personuppgifter används och delas online.

Hos Global Tailor Ltd är vi engagerade i att skydda våra kunders integritet och säkerhet och samlar endast in och använder personuppgifter som beskrivs i denna policy och i enlighet med dina rättigheter enligt lagen.

Vänligen läs följande sekretesspolicy noga för att förstå våra synpunkter och rutiner angående dina personuppgifter och hur vi behandlar dem. Din godkännande av vår sekretesspolicy anses uppstå vid din första användning av vår webbplats. Om du inte accepterar och godkänner denna sekretesspolicy måste du sluta använda vår webbplats omedelbart.

Observera att denna sekretesspolicy endast gäller användningen av vår webbplats, som kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi har inte kontroll över hur personuppfifter samlas, lagras eller används av andra webbplatser och rekommenderar därför att du kontrollerar deras sekretesspolicy innan du lämnar några uppgifter till dem.

 

INFORMATION OM OSS

I dataskyddslagen 1998 (lagen) är datatillsynsmannen Global Tailor Limited, 23 Marshall Road, Eastbourne, East Sussex BN22 9AD och Företagets nummer: 4964527 / Momsnummer: 860631337.

Dataskyddspersonens roll är uppfylld av cheferna för Global Tailor Ltd och kan kontaktas via följande e-postadress: gdpr@dobell.co.uk.

 

DATA PRINCIPER

● Din information tillhör dig, därför erbjuder vi fullständig information om de uppgifter som finns och säkerställer att de på begäran finns tillgängliga för dig.

● Vi skyddar dina personliga uppgifter i enlighet med industri standard

● Vi behandlar endast dina uppgifter av följande skäl:

o För affärsändamål som antingen är nödvändiga för att uppfylla förhållandet mellan kund och varumärke

o Var dokumentation krävs för lagliga ändamål

 

INFORMATION VI KAN SAMLA FRÅN DIG

Beroende på hur du använder vår webbplats kan vi samla och behandla några eller alla följande personuppgifter från dig:

 1. All information du lämnar genom att fylla i formulär på vår webbplats. Detta inkluderar information som tillhandahålls vid registreringen för att använda vår webbplats, prenumerera på vår tjänst, postmaterial eller begära ytterligare tjänster. Vi kan också fråga dig om information när du rapporterar ett problem med vår webbplats.

 2. Om du kontaktar oss, kan vi spara uppgifter från korrespondensen.

 3. Vi kan också be dig komplettera undersökningar som vi använder för forskningsändamål, även om du inte behöver svara på dem.

 4. Information om transaktioner du utför via vår webbplats och utförandet av dina beställningar

 5. Information om dina besök på vår webbplats [inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata, om det behövs för egna faktureringsändamål eller annat] och de resurser du får tillgång till.

 

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Vi använder din information på följande sätt:

 1. För att skapa och hantera ditt konto så att du ska kunna beställa och kommunicera angående beställningar.

 2. För att säkerställa att innehållet från vår webbplats presenteras på bästa sätt för dig och din dator.

 3. För att ge dig information, produkter eller tjänster som du efterfrågat av oss eller som vi anser kan intressera dig, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.

 4. För att utföra våra skyldigheter som följer av avtal som ingåtts mellan dig och oss.

 5. För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner med vår tjänst, när du väljer att göra det.

 6. För att meddela dig om ändringar med vår tjänst.

 7. För att kontakta dig om vi tror att du har ett berättigat intresse av att ta emot informationen. För mer information om vår legitima intressepolitik, som beskrivs nedan.

Vi kan också använda dina uppgifter eller tillåta utvalda tredje parter att använda dina uppgifter för att ge dig information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig och vi eller de kan kontakta dig om dessa via [post eller telefon].

Om du är en nuvarande kund kommer vi endast att kontakta dig via elektroniska medel (e-post eller SMS) med information om varor och tjänster som liknar dem som varit objekt i en tidigare försäljning till dig.

Om du är en ny kund, och där vi tillåter utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, kommer vi (eller de) bara kontakta dig via elektroniska medel om du har samtyckt till detta.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER

Annat än data som vi behöver behålla för juridiska ändamål som transaktionshistorik, behåller vi bara dina uppgifter i högst tre månader.

 

VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Den information som vi samlar från dig kan överföras till och lagras på en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det kan också behandlas av personal som arbetar utanför EES, som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer.  Den personal är kanske engagerad i bland annat uppfyllandet av din beställning, behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållandet av supporttjänster. Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du denna överföring, lagring eller behandling. Global Tailor Ltd kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy.

All information du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Alla betalningstransaktioner kommer att krypteras (med SSL-teknik) När vi har gett dig (eller var du har valt) ett lösenord som gör det möjligt för dig att komma åt vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som sänds till vår webbplats. all överföring sker på egen risk. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

 

VEM DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED

Global Tailor LTD kommer att dela dina personuppgifter med tredje parts dataprocessorer som krävs för att vår verksamhet ska fungera. Dessa dataprocessorer inkluderar men är inte begränsadetill:

 1. Konsumentrecensions partners - Inklusive Trustpilot som vi arbetar med för att vi ska kunna ta emot kundernas feedback för att förbättra våra tjänster.

 2. Belöningar Partners - inklusive Mention Me till vilken vi lägger ut vårt remitteringssystem för att belöna och gynna befintliga och nya kunder.

 3. Logistikpartners - vårt nätverk av partners som gör det möjligt för oss att uppfylla dina leverans- och returprocesser.

 4. Eventuella juridiska eller brottsbekämpandetillsynsmyndigheter som kan kräva att vi delar information med dem för affärsändamål.

 5. E-postleverantörer - som Mailchimp.

 6. Social Media - inklusive Facebook, Instagram och Twitter

 7. Betalda sökplattformar - inklusive Google Adwords och Bing Ads

Observera att valda tredje parter som behöver göra det, kan skicka transaktionsmeddelanden för att uppdatera dig vid leveransen av ditt föremål.

 

UPPGIFTER OM DIN INFORMATION

Vi kan dela din personliga information till någon medlem i vår grupp, vilket innebär att våra dotterbolag, vårt ultimata förvaltningsbolag och dess dotterbolag, enligt definitionen i 736 i UK Companies Act 1985.

Vi kan dela din personliga information till tredje part:

 1. Om vi säljer eller köper något företag eller tillgångar, kan vi i så fall dela dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen för sådan verksamhet eller tillgångar.

 2. 2. Om Global Tailor Ltd eller väsentligen alla dess tillgångar förvärvas av en tredje part, då kan personuppgifter som innehas av Global Tailor LTD om sina kunder att vara en av de överförda tillgångarna.

 3. Om vi är skyldiga att avslöja information eller dela dina personuppgifter för att följa laglig skyldighet eller för att genomföra eller tillämpa våra webbsidas vilkor, användarvillkor eller leveransvillkor och andra avtal eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet hos Global Tailor Ltds kunder eller andra.Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeribeskydd och minskning av kredit risker.

 

VÅR POLICY FÖR BARNS PERSONUPPGIFTER

Barn under 13 år får inte köpa från våra webbplatser på grund av EES-lagar beträffande ålder där du kan ge samtycke till databehandling.

 

HUR KAN DU KONTROLLERA ANVÄNDANDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du kommer endast att kontaktas om du har valt detta genom att kryssa i vissa rutor på de formulär som vi använder för att samla in dina uppgifter och kommer att ange om vi avser att använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi avser att lämna ut din information till tredje part.

Vi vill att du ska ha kontroll över din information så vi förbinder oss att ge dig möjlighet att göra följande:

● Få tillgång till, ändra, verifiera eller återkalla all information om dig. Du kan också begära en kopia av uppgifterna genom att kontakta showme@dobell.se.

● Stänga av / avregistrera från marknadsföringskommunikation. Detta kan göras inom alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att kontakta newsletter@dobell.se

● Utöva din rätt att bli bortglömd om du inte längre önskar att vi lagrar några av dina personuppgifter. Om du vill utöva din rätt att bli glömd, måste du kontakta forgetme@dobell.se med framförande av detta och alla personuppgifter kommer att raderas från våra system. Vissa uppgifter kanske inte kan raderas av juridiska skäl som transaktionshistoria.

Vår webbplats kan tidvis innehålla länkar till och från webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer och dotterbolag.Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du observera att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar personliga uppgifter till dessa webbplatser.

 

VÅRT ANVÄNDANDE AV COOKIES

Vi kan samla in information om din dator, inklusive var din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp och systemadministration är tillgängliga. Det här är statistiska uppgifter om användarnas webbläsaråtgärder och -mönster och identifierar ingen enskild person.

Av samma anledning kan vi få information om din allmänna internetanvändning genom att använda en cookie-fil som lagras på datorns hårddisk. Cookies innehåller information som överförs till datorns hårddisk. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och leverera en bättre och mer personlig service.

Det gör det möjligt för oss:

 1. Beräkna vår målgrupp och användningsmönster.

 2. För att lagra information om dina inställningar och så att vi kan anpassa vår webbplats enligt dina individuella intressen.

 3. För att påskynda dina sökningar.

 4. Att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.

Du kan vägra att acceptera icke nödvändiga cookies genom att stänga av dem via en popup som visas vid ditt första besök på webbplatsen. Observera att om du rensar dina cookies visas popupen igen när du kommer tillbaka nästa gång.

För ytterligare information kan du läsa vår fullständiga cookie policy nedan.

 

KONTAKT

Frågor, kommentarer och önskemål om denna sekretesspolicy är välkomna och bör adresseras till info@dobell.se.

 

ÄNDRINGAR I VÅR POLICY

Eventuella ändringar som vi kan göra i vår integritetspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida. Du kommer att anses ha accepterat villkoren i sekretesspolicyen vid din första användning av vår webbplats efter ändringarna.

 

JURIDISKT UTALANDE

Kontakt av kunder och relevanta parter kommer endast att utövas under vilken Global Tailor Ltd, och varumärkena inom anses kravet på kontakten och användningen av kundens uppgifter som ett berättigat intresse av orsaken till kontakten.

Global Tailor LTD och dess varumärken (Dobell, MyTuxedo, Avail London) ska endast kontakta en person som vi tror har ett berättigat intresse för kommunikationen.Detta kommer i alla fall att bero på att kunden tidigare köpt en produkt från Dobell, har angett intresse för de produkter som tillhandahålls av varumärkena eller kan ha ett professionellt intresse för företaget och de tjänster som tillhandahålls.

Detta inkluderar kunden som lämnar en kundvagn online innan beställning slutförts i en period på upp till 28 dagar, tidigare inköp inom det senaste 1 året eller där kunden har begärt att läggas till nyhetsbrevets kampanj e-post på en av Global Tailor Ltd: s varumärkesplatser. Detta skulle ha varit antingen genom att välja, vid kassan, eller genom att anmäla sig via nyhetsbrevet, anmäla formulär eller genom att välja in för att ta emot erbjudanden från Dobell, via samverkan från tredje part.

De kanaler för vilka en LIA (Legitimate Interest Assessment) har genomförts är följande:

 • PR

 • Direct Marketing (Inkluderar SMS och post)

 • PPC Retargeting

 • Email

 • Social Media

 • Customer Service

 

COOKIE POLICY

När du besöker vår webbplats använder vi cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Det finns 4 typer av cookies, som förklaras nedan.

 1. Strikt nödvändiga cookies - dessa cookies tillåter dig att navigera på webbplatsen och använda webbplatsens funktioner, till exempel att lägga till produkter i din kundvagn.

 2. Prestanda cookies - det här tillåter oss att se hur många användare vår webbplats tar emot, hur de använder den och där vi kan göra förbättringar till gagn för våra kunder. Vi kan också använda denna anonymiserade information för att skapa interna rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen.

 3. Kundtjänst cookies - när du surfar eller handlar på våra webbplats kommer dessa cookies att komma ihåg dina inställningar så att vi kan göra din upplevelse så kontinuerlig och okomplicerad som möjligt.

 4. Inriktning eller reklam cookies - Dessa cookies hjälper till att leverera riktade annonser med innehåll som vi förväntar dig att vara intresserade av, baserat på din tidigare shopping. Viktigt är att de också begränsar antalet gånger som du kommer att se en annons från den här webbplatsen.

Genom att fortsätta att använda den här webbplatsen, ger du samtycke till placeringen av de angivna cookies och för de ändamål som beskrivs ovan. Genom att använda vår webbplats godkänner du placeringen av dessa typer av cookies på din enhet och åtkomst till dem när du besöker webbplatsen i framtiden.

Om du vill ta bort eller förhindra eventuella cookies som redan finns på din dator kan du göra det i din valda webbläsare och besöka inställningarna. För mer information om om cookies, besök https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies/. Observera att genom att radera eller inaktivera framtida cookies kan din upplevelse på plats påverkas och du kanske inte kan utnyttja vissa av våra funktioner, vilket innebär att du begränsar den upplevelse som vi är stolta över att tillhandahålla.