TÄVLINGAR

Följande villkor gäller för alla tävlingar, prisdragningar, röstningar och undersökningar som arrangeras av arrangören i all media, inklusive tv-program, online och / eller i mobil. Vänligen se slutet på dessa villkor för information om arrangören. Dessa allmänna villkor gäller utöver de särskilda villkor som kan nämnas i någon kampanj eller meddelanden om den specifika tävlingen. Genom att delta i tävlingen indikerar deltagaren hans / hennes förståelse av dessa villkor och deras avtal att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med någon del av dessa villkor ska du inte delta i tävlingen. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller ändra tävlingen och dessa villkor, utan föregående meddelande. Eventuella förändringar i tävlingen och / eller villkoren kommer att meddelas till deltagarna så snart som möjligt. Alla våra beslut är slutgiltiga och bindande och ingen korrespondens kommer att ingå.

Skyldighet

Deltagare måste vara bosatta i Sverige och vara 18 år eller äldre vid deltagande, om inte annat anges. Deltagare under 18 år måste få samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare innan deltagande. Föräldern eller förmyndaren av deltagare under 18 godkänner dessa villkor för deltagarens räkning. Varje person som är anställd eller närstående familjemedlem till en anställd hos någon Global Tailor LTD eller någon annan person som är direkt kopplad till organisationen av en viss tävling är inte berättigad att delta, liknande deltagande anses vara ogiltiga. Vid deltagande bekräftar du att du är berättigad att delta, samt berättigad att hämta eventuella vinstpriser. Arrangören förbehåller sig rätten att be om bevis för att verifiera ålder, identitet och / eller behörighet av en aktör när som helst och att använda alla metoder som är tillgängliga för att utföra kontroller av de uppgifter som lämnas. Arrangören kan hålla tillbaka priset tills de har erhållit sådant bevis från vinnaren och uteblivande bevis inom utasatt tidsram kan resultera förlust av vinsten.

Deltagande

Öppningsdatum och slutdatum och tid för delagande är som anges i den specifika tävlingsinformationen. Eventuella deltagande som tas emot innan tävlingen eller prisdragningen öppnar eller efter slutdatum och tid kommer inte att räknas. För tävlingstillträde måste deltagaren svara på frågan/orna eller komplettera uppgiften/erna och lämna in den information som anges i tävlingsinformationen. Deltagande får inte skickas in via agenter, tredje part eller på uppdrag av en annan person om inte annat anges i tävlingsinformationen. Sådana deltagande beräknas ogiltiga. Vi förbehåller oss rätten att diskvalificera utan meddelande eventuella bidrag till någon tävling som vi anser har använt otillbörliga tekniska medel för att komma in och / eller vi tror är bedrägeri. Endast ett deltagande per person är tillåtet. Flera deltagande per person är ogiltiga och kan inte godtas. I fall av fel, misstag, missförstånd eller tvist om korrekthet eller acceptans av eventuella svar från deltagarna eller av någon del av tävling eller prisdragning, nätverk eller system, ska beslutsfattarens beslut vara slutgiltigt . Vi tar inte ansvar för deltagande som är förlorade, misslyckade, skadade eller försenade i transit, oavsett orsak, bland annat till följd av eventuella fel i deltagandet, utrustningsfel, tekniskt fel, system, satellit, nätverk, server, datorhårdvara eller programfel av något slag. Deltagarna ansvarar för alla kostnader som de ådra sig för att del ta i tävlingen och kommer inte att ersättas oavsett om de vinner tävlingen eller ej

Priser

Priser anges i tävlingsinformationen. Om inte annat anges i tävlingen är varje deltagare och / eller hushåll begränsad till att vinna ett pris per tävling. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra priset eller någon del av priset till ett alternativ av lika eller större värde efter egen bestämmanderätt utan begränsning, på grund av omständigheter utanför sin kontroll eller om någon del av priset blir otillgänglig. Inga kontanter eller alternativt pris kommer att ges på begäran av vinnaren och priset är inte överlåtbart och inte utbytbart. Arrangören kan vägra att ge ett pris vid eventuell obehörighet enligt villkoren eller en deltagares överträdelse av villkoren, bedrägeri eller oärlighet, inkluderat men inte begränsat till användningen av teknik som gör det möjligt för en aktör att undvika tillämpade avgifter vid deltagande i kampanjen.

Underrättelse

Arrangören strävar efter att meddela vinnaren inom tjugoåtta (28) dagar från slutdatumet som anges i tävlingsinformationen. Leveransen kommer att vara inom 28 dagar efter underrättelse. Arrangören är inte ansvarig om ett pris har kommit bort, skadats eller stulits under leverans och priset kommer inte att ersättas. Om vinnaren väljer att inte hämta ut priset eller någon del av priset, förbehåller sig arrangören rätten att be vinnaren att bekräfta detta skriftligt och om en sådan bekräftelse erhålls kommer arrangören att kunna behålla eller avyttra priset (eller en del av priset) efter eget bestämmanderätt.

Utvald Vinnare

Om vinnaren väljs slumpmässigt, kommer vinstdragningen att ske inom en vecka efter slutdatum om inget annat anges i tävlingsinformationen. Om inte annat anges i tävlingsinformationen blir vinnaren den första i slumpmässig dragning av alla giltiga deltagande, med förbehåll för lämplighet ( för tävlingar där deltagare är skyldiga att svara korrekt på en eller flera frågor). Om vinnaren inte valts ut slumpmässigt kommer information om detta att finnas i de bedömningskriterierna om hur vinnaren utses. Om en tävling lanseras över Facebook & Instagram kommer det bara att finnas en vinnare vald slumpmässigt. Genom att delta i tävlingen godkänner du att du vill delta och publiceras på arrangörens begäran om du vinner en tävling eller prisdragning. Du godkänner att arrangören (eller någon tredje part som utsetts av arrangören) enligt egen bestämmanderätt kan använda vinnarens (och i förekommande fall deras följares) namn och bild/er och deras kommentarer om priset och deras upplevelse för framtida reklam, marknadsföring och offentliga ändamål i media världen utan att meddelas och utan att någon avgift utbetalas. Om du vinner en tävling eller prisdragning, accepterar du att arrangören kan ange ditt namn och din information på vår hemsida och / eller på vår Facebook, Twitter eller någon annan social media.

ERBJUDANDEN

Följande regler och villkor gäller för kampanjer som finns på webbplatsen. Dessa allmänna regler och villkor gäller förutom särskilda villkor som kan nämnas i kampanjer eller meddelanden om den specifika kampanjen. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller ändra kampanjer och villkor, utan föregående meddelande, efter egen bestämmanderätt. Alla våra beslut är slutgiltiga och bindande och ingen korrespondens kommer att ingås. Vänligen notera att rabattkoder inte kan läggas till beställningar som har gått igenom.

50% rabatt på alla kostym erbjudanden

Observera att följande artiklar inte ingår i ovanstående erbjudande. Utklädnadskostymer, Smokingar, Jacketter, och Frackrockar.

Multi-köp eller Rabattkod

Om din ursprungliga beställning var en del av en multi-köp eller innehöll en rabattkod, så kommer det att ses över och återbetalningspriset för enskilda artiklar kan skilja sig från det ursprungliga försäljningspriset.

Dobell “Dip” erbjudande

Föremål för denna kampanj kommer att väljas slumpmässigt från vår samling av Dobells egna och andra favoritmärken. Vi har ingen kontroll över vilken vara (varor) du kommer att få. Varan kan vara provexemplar eller sekondär på grund av mindre fel med begränsat lager. Vi förbehåller os rätten att inte göra återbetalningar /byte på dessa erbjudande (inkluderar dubbla beställningar ).

Rabatter

Rabatter och kampanjkoder kan inte användas tillsammans med något annat erbjudande. Rabatter gäller inte vissa varor, stilar eller märken inklusive Avail London och linne varor, och kan ändras efter egen bestämmanderätt.

Photo