Sekretess-policy

Global Tailor (Storbritannien) Limited är förpliktigad att skydda och respektera din integritet. Denna policy tillsammans med våra användarvillkor anges på den grund at alla personuppgifter vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss, kommer att behandlas av oss.

Läs följande noggrant för att förstå våra åsikter och praxis när det gäller dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla det. För Data Protection Act 1998 (lagen) är den registeransvarige Global Tailor (Storbritannien) Limited 1/5/5a Park View, Alder Close, Eastborne, East Sussex BN23 6QE

Information som vi inhämtar från dig

Vi kan samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:

 • Information som du ger genom att fylla i formulär på vår hemsida http://www.{{var store.getFrontendName()}}.se (vår hemsida) Detta är information som du ger när du registrerar dig för att kunna använda vår hemsida för att prenumerera på våra tjänster eller för att begära ytterliga tjänster. Vi kan också be dig om information när du rapporterar ett fel med vår hemsida.
 • Om du kontaktar oss kan vi föra ett register av korrespondensen.
 • Vi kan också be dig att delta i undersökningar som vi använder för forskningsändamål, även om du inte behöver svara på dem.
 • Information om transaktioner som du utför via vår hemsida och fullgörandet av dina beställningar.
 • Uppgifter om dina besök på vår hemsida [inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, bloggar och andra uppgifter om kommunikation om detta krävs för våraegna fakturering eller på annat sätt] och de resurser som du har tillgång till.

IP adresser och cookies

Vi kan samla in information om din dator, inklusive i förekommande fall din IP-adress, operativsystem och webbläsare, för systemadministration och rapportera samlad information till våra annonsörer. Detta är statistisk data om våra användares internetanvändande och mönster, och inte identifiera någon individ.

Av samma skäl kan vi få information om din allmänna internetanvändning med hjälp av en cookie-fil som lagras på hårddisken i din dator. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk. De hjälper oss att förbättra vår hemsida och för att leverera en bättre och mer personlig service. De gör det möjligt för oss:

 • För att kunna uppskatta hur stor vår publik är och dess mönster.
 • För att lagra information om dina preferenser, och tillåter oss att anpassa vår hemsida efter dina individuella intressen.
 • För att påskynda dina sökningar
 • Så att du kan känna igen dig när du återvänder till vår hemsida.

Du kan vägra att acceptera cookies genom att aktivera inställningen på din webbläsare som gör att du vägra inställningen av cookies. Men om du väljer den här inställningen kan du inte komma åt vissa delar av vår hemsida. Om du inte har justerat inställningarna i din webbläsare så att den kommer vägra cookies, kommer vår hemsida använda cookies när du loggar in på vår hemsida.

Var vi lagrar dina personuppgifter

De data som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Det kan också behandlas av personal som arbetar utanför EES som arbetar för oss eller en av våra leverantörer. Sådan personal arbetar kanske bland annat med uppfyllandet av din beställning, bearbetning av dina betalningsuppgifter och tillhandahållande av stödtjänster. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling. G&M (Storbritannien) Ltd kommer att vidta alla åtgärder som är rimligen nödvändiga för att säkerhetsställa att din data behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

All information som du lämnar till oss lagras på våra säkra servar. Alla betalningstransaktioner kommer att krypteras (med SSL-teknik) där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till vissa delar av vår hemsida då du är ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt.

Vi ber dig att inte dela detta lösenord med någon.

Tyvärr så är överföring av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för den data som överförs till vår hemsida, all överföring sker på egen risk. När vi har fått din information, kommer vi använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att för att förhindra obehörig åtkomst.

Användning av informationen

Vi använder informationen som finns om dig på följande sätt:

 • För att säkerställa att innehåll från vår hemsida presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.
 • För att ge dig information, produkter eller tjänster som du begär av oss eller som vi tror kan intressera dig, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.
 • För att utföra våra skyldigheter som följer av de kontrakt som ingåtts mellan dig och oss.
 • För att du ska delta i interaktiva funktioner på vår service, när du väljer att göra det.
 • Att meddela dig om ändringar i vår tjänst.

Vi kan också använda dina uppgifter, eller tillåta utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, för att ge dig information om varor och tjänster som kan vara för intresse för dig och vi eller de kan kontakta dig om dessa genom post eller telefon.
Om du redan är kund, kommer vi endast att kontakta dig på elektronisk väg (e-post eller SMS) med information om varor och tjänster som liknar de föremål du har köpt tidigare.

Om du är ny kund, och där vi tillåter utvalda tredje parter att använde dina uppgifter, kommer vi (eller de) kontakta dig på elektronisk väg endast om du har samtyckt till detta.

Avslöjande av din information

Vi kan lämna ut din personliga informaton till någon medlem i vår grupp, vilket innebär att våra dotterbolag, våra slutliga förvaltningsbolag och dess dotterbolag, enligt definitionen i avsnitt 736 av den brittiska Compass Act 1985.

Vi kan lämna ut din personliga information till tredje part:

 • Om vi säljer eller köper något företag eller tillgångar, kan vi lämna ut dina personuppgifter till en potentiell köpare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar.
 • Om Global Tailor (Storbritannien) Limited eller större delen av dess tillgångar förvärvas av tredje part, i vilket fall personuppgifter som innehas av det om sina kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna.
 • • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela sina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att upprätthålla eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal, eller skydda rättigheter, egendom eller säkerhet av Global Tailor (Storbritannien) Limited, våra kunder eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer vid tillämplig av skydd mot bedrägerier och minskning av kreditrisker.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi informerar dig (innan vi samlar dina uppgifter) om vi tänker använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi tänker lämna ut dina uppgifter till någon tredje part för dessa ändamål. Du kan utöva din rätt att hindra sådan behandling genom att kryssa vissa rutor på de formulär vi använder för att samla in data. Du kan också utnyttja din rätt när som helst genom att kontakta oss på info@dobell.se

Vår hemsida kan emellanåt innehålla länkar till och från hemsidor som tillhör våra partnernätverk och annonsörer. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa hemsidor har sin egen sekretesspolicy och att vi inte ansvarar för denna policy. Kontrollera denna policy innan du lämnar personuppgifter till dessa hemsidor.

Tillgång till information

Lagen ger dig rätt att få information om dig själv. Din rätt till tillgång kan utövas i enligt med lagen. Varje begäran om åtkomst kan kosta 100kr för att möta våra kostnader för att ge dig information om de uppgifter vi har om dig.

Ändringar i vår policy

Eventuella förändringar vi kommer att göra i vår sekretesspolicy i framtiden kommer först att publiceras på denna sida och, där det passar, meddelas till dig via e-post.

Kontakt

Frågor, kommentarer och önskemål angående denna sekretesspolicy välkomnas och bör ställas till info@dobell.se